“โละความเชื่อผิด ๆ เรื่องซื้อรถยนต์มือสอง”
มีหลายคนที่กลัวคำว่า “รถยนต์มือสอง” ตั้งแต่เริ่มคิดจะใช้
กังวลกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะตามมา ทั้งจากความเชื่อเดิม
คำเตือนต่าง ๆ หรือเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของคนรอบข้าง
...ทิ้งความเชื่อเดิมเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยากของรถยนต์มือสองไปก่อน
แล้วเพิ่มความสบายใจเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง
ด้วยโปรแกรมขยายระยะเวลารับประกัน AsiaCare
พร้อมการรับประกันที่คุ้มค่า และคุ้มครองรถยนต์มือสองของคุณอย่างดีที่สุด


​เครดิต  Facebook page : AsiaCare Warranty